NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Một vài hình ảnh lễ tốt nghiệp tháng 12/2018

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin chúc mừng các bạn tân Thạc sĩ, tân Cử nhân. Chúc các bạn nhiều thành công trong chặn đường sắp tới, luôn giữ ký ức đẹp và tự hào về Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin cùng Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhé.

Chúc mừng các bạn Tân Thạc sĩ, Tân cử nhân.

Trân trọng.