TUYỂN TRỢ GIẢNG THỰC HÀNH (HỌC KÌ 1 & 2 NĂM HỌC 2019 - 2020)

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin thông báo về việc tuyển sinh viên làm trợ giảng thực hành, Học kỳ 1 – 2 năm học 2019 - 2020.

1. Yêu cầu chung

-       Đối tượng: Sinh viên ngành Công nghệ Thông, sinh viên năm 03 và năm 04.

-       Học tập:

+ Điểm học tập môn được trợ giảng: >= 8.0.

+ Điểm trung bình học kỳ gần nhất: >=  7.5.

-       Thuyết trình:

+ Giọng nói: rõ ràng và dễ nghe.

+ Khả năng thuyết trình: khá tốt.

-       Thái độ:

+ Tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

+ Yêu thích các hoạt động về giảng dạy và học thuật, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ học tập.

2. Quyền lợi của trợ giảng thực hành là sinh viên

-       Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các giảng viên trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc, học hỏi thêm tri thức mới và các kỹ năng mềm khác.

-       Sinh viên được cấp tài khoản trợ giảng thực hành chính thức của trường, được truy cập các tài nguyên, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.

-       Sinh viên được cộng điểm rèn luyện.

-       Sinh viên được cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng.

-       Sinh viên được hỗ trợ tài chính và tính trên số tiết trợ giảng.

3.Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng thực hành

-      Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học, tham gia giảng dạy đủ số tiết học theo thời khóa biểu (1 buổi/tuần/lớp), báo nghỉ báo bù theo quy định.

-      Tham gia coi thi và chấm thi thực hành.

-      Phối hợp cùng giảng viên đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập cho sinh viên online hoặc offline.

-      Hỗ trợ giảng viên lý thuyết trong các hoạt động hỗ trợ học tập khác cho sinh viên.

4. Qui trình tuyển trợ giảng

Ứng cử viên để trở thành trợ giảng cần thực hiện các bước sau:

-       Bước 1 – Nộp hồ sơ: Nếu sinh viên có đam mê và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng, sinh viên vui lòng gửi CV cá nhân và hoàn thành form đăng ký tại: , https://forms.gle/iH7vrgD1A4TutMME9.

+ Yêu cầu CV: rõ ràng và không quá 01 trang A4.

+ Thời gian nhận đăng ký: 02/5/2019 – 20/5/2019.

-       Bước 2 – Phỏng vấn: Những sinh viên đáp ứng tiêu chuẩn của ứng viên sẽ được phỏng vấn.

-       Bước 3 – Thông báo kết quả: Khoa sẽ thông báo kết quả qua email và bảng thông báo tại văn phòng Khoa.

5. Danh sách các môn học cần tuyển trợ giảng

Bảng 1 - Danh sách các môn trợ giảng

STT

Môn

1

Quản lý Thông tin  

2

Internet và Công nghệ Web        

3

Thiết kế giao diện người dùng    

4

Công nghệ Java     

5

Tối ưu hoá công nghệ tìm kiếm  

6

Nhâp môn đảm bảo và an ninh thông tin