Thư mời Hội nghị sinh viên cấp Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin kính mời quý Thầy/Cô; các bạn sinh viên đến tham dự Hội nghị sinh viên cấp Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, với thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian: 10h30, ngày 08/5/2019.
- Địa điểm: Giảng đường 3, toà A, UIT.
Trân trọng.