Công bố danh sách sinh viên phỏng vấn thực tập tại Công ty MEC - Nhật Bản

on .

Chúng tôi nhận được tất cả 16 hồ sơ, trong đó, có 9 hồ sơ của sinh viên ngành CNTT - hệ đại trà và 7 hồ sơ của sinh viên ngành CNTT - hệ CLC định hướng Nhật Bản. Qua vòng sơ tuyển 1, kết quả danh sách sinh viên bước vào vòng Phỏng vấn:
 
Công nghệ Thông tin (đại trà):
1. Huỳnh Đức Huy - 16520508.
2. Đỗ Thị Thúy Hằng - 16520339.
3. Nguyễn Tiến Đạt - 16520200.
4. Nguyễn Thành Luân - 17520721.
 
Công nghệ Thông tin (định hướng Nhật Bản):
1. Lê Minh Tài - 18521359.
2. Nguyễn Thị Hồng Nhung - 18521218.
3. Nguyễn Văn Khoa - 18520929.
4. Phạm Vũ Kiều Tiên - 18521490.
 
Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra:
- Thời gian: 8 giờ ngày 31/5/2019.
- Địa điểm: Phòng E10.3, toà E, UIT.

Trân trọng.