Kết quả danh sách sinh viên thực tập tại Công ty MEC - Nhật Bản

on .

Chúc mừng các em đã được nhận cho kỳ thực tập tại công ty MEC vào đợt tháng 8- năm 2019:
 
1. Huỳnh Đức Huy - 16520508.
2. Đỗ Thị Thúy Hằng - 16520339.
3. Lê Minh Tài - 18521359.
4. Nguyễn Thị Hồng Nhung - 18521218.
 
Trân trọng.