Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 9 năm 2019

on .

P.ĐTĐH kính gửi quý thầy cô Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 09 năm 2019.

Trân trọng.