NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 9 năm 2019

on .

P.ĐTĐH kính gửi quý thầy cô Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 09 năm 2019.

Trân trọng.