THÔNG BÁO MỞ LỚP ANH VĂN 1-2-3 HỌC KÌ HÈ 2018

on .

Thân gửi các em sinh viên,

Điểm các môn Anh văn Sơ cấp 2, Anh văn 1, 2 trong học kì 2 năm học 2018-2019 đã được Trung tâm Ngoại Ngữ cập nhật trên website của Trung Tâm và hệ thống của trường. Vì vậy, các em sinh viên có thể dựa vào điểm số của mình để đăng kí học kì hè.

Các lớp Anh văn mở trong học kì hè như sau:

  • 1 lớp Anh văn 1
  • 1 lớp Anh văn 2
  • 1 lớp Anh văn 3

Thời lượng: 60 tiết (4 tín chỉ)

Thời gian bắt đầu học: 12.7.2019 (thay vì 8.7 như thông báo dự kiến ban đầu)

Thời gian dự kiến kết thúc: 23.8.2019

Thời gian học cụ thể: Thứ 2, 4, 6 (tiết 1, 2, 3)

Thời gian trên áp dụng cho cả 3 lớp Anh văn

Hệ thống đăng kí môn học đang mở và sẽ đóng lại vào ngày 10.7.2019, vì vậy các em sinh viên nhanh chóng đăng kí môn học để kịp bắt đầu học kì hè.

Đây là cơ hội để các em có thể giảm bớt môn học ở năm học 2018-2019

Các em sinh viên các khóa 2017 trở về trước có thể đăng kí môn để cải thiện điểm số của mình.

Trung tâm Ngoại Ngữ thông báo đến các em!