Tìm sinh viên muốn làm Master hoặc PhD về Cyber Security

on .

IC2 và CSIRO muốn tìm sinh viên muốn làm Master hoặc PhD về cyber security, cụ thể là hướng applied cryptography. Đề tài về 'Lightweight computation for IoT Devices' hoặc 'Blockchain Security'.

Học bổng sẽ được fully funded bởi CSIRO (gồm cho Master Degree hoặc PhD Degree).

Sinh viên hay bạn nào có quan tâm về security thì gửi CV đến email:

Prof. Willy Susilo : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Tran Viet Xuan Phuong : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Nguyen Tan Tran Minh Khang: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.