Quyết định Khen thưởng HK1 Năm học 2018-2019

on .

Theo quy chế CTSV thì sau mỗi học kỳ, Nhà Trường sẽ khen các SV có thành tích học tập và rèn luyện từ loại Giỏi trở lên. Hiện nay Trường đã ban hành quyết định số 437/QĐ-ĐHCNTT ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc khen các SV có thành tích học tập và rèn luyện từ loại giỏi trở lên. Phòng CTSV xin đính kèm quyết định và danh sách SV của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin để Khoa tổ chức khen các bạn loại Xuất Sắc vào dịp gần nhất: có thể là dịp ngày 19/8/2019 Ngày hội đón tân sinh viên của Khoa. Giấy khen của các SV loại Giỏi sẽ đưa về cho CVHT trao trong buổi họp lớp gần nhất.

Chúc mừng tất cả các bạn.

Trân trọng!
Attachments:
Download this file (437_QD_DHCNTT,30_7_2019_Scan.pdf)437_QD_DHCNTT,30_7_2019_Scan.pdf[ ]14986 kB