THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO BÌA MẠ VÀNG SAU BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2018 – 2019

on .

Khoa KH&KTTT thông báo về việc bảo vệ của các nhóm lớp CNTT2015:

- Các sinh viên chỉnh sửa khóa luận theo ý kiến của hội đồng và nộp lại đến ngày 30/8/2019.

- Nộp lại 02 quyển báo cáo (bìa cứng mạ vàng) +02 CD (bản PDF báo cáo).

- Nộp 01 quyển cho khoa, 01 quyển cho thư viện, điểm bảo vệ chỉ được PDT công nhận sau khi sinh viên nộp lại quyển báo cáo.

- Sinh viên đến VP Khoa để nhận các nhận xét của GVHD, GVPB đóng vào khóa luận.

Trân trọng.