Sinh viên và giảng viên của ĐH Saga (Nhật Bản) đến thăm vào làm việc với Khoa KH&KTTT, UIT, VNU-HCM

on .

Sinh viên và giảng viên của ĐH Saga (Nhật Bản) đến thăm vào làm việc với Khoa KH&KTTT, UIT, VNU-HCM.
Thời gian: 8h50 - 11h00, ngày 18/9/2019.
Thành phần:
+ Phía UIT: ThS. Nguyễn Văn Kiệt, Phó Trưởng Khoa Khoa KH&KTTT, ThS. Hồ Thị Minh Phượng, Phó Trưởng Phòng Quan hệ Đối Ngoại, thầy Lưu Thanh Sơn - giảng viên Khoa Khoa KH&KTTT và sinh viên đến từ chương trình CNTT định hướng Nhật bản, CNTT chính qui đại trà và Khoa học Dữ liệu.
+ Phía ĐH Saga: GS. Ichihiko Toyoda, Phó Trưởng khoa Khoa KH&KT, PGS. Tawhidul Islam Khan, Trợ lý Khoa KH&KT, Tomoko Sugimachi, nhân viên Khoa KH&KT và 12 sinh viên.
Giảng viên và sinh viên Hai trường trao đổi và giao lưu tại phòng họp E1.1. Trường Đại học Saga và UIT giới thiệu, trao đổi một số hướng nghiên cứu và thảo luận về trao đổi sinh viên.
Một số hình ảnh buổi trao đổi:
 
 
 
 
Sinh viên 2 bên giới thiệu lẫn nhau:
 
 
 
 
 
Đại diện 2 Khoa của 2 trường đại học trao quà lưu niệm:
 
 
 
Chụp hình lưu niệm trước khi chào tạm biệt:
 
IMG_1977.jpeg
 
 
IMG_1977.jpeg
 
Trân trọng.