Thông tin về lớp học ALGOBOOTCAMP 2019

on .

Chào các bạn!

Để nâng cao kỹ năng về lập trình thuật toán cho SV. Trường có tổ chức 1 tuần luyện tập tăng cường với Thầy TS. Nguyễn Thanh Tùng như sau:

  • Các bạn mới tham gia lần đầu: Sáng từ 8:00 - 11:30 (lớp Tân Binh)
  • Các bạn đã có kinh nghiệm lập trình: Chiều từ 13:00 - 16:30 (lớp Chiến Binh)

Các bạn sẽ được học nguyên tuần:  từ thứ hai (30/09/2019) đến thứ bảy (05/10/2019).

Địa điểm: Phòng C112

Để tham gia các bạn vào trang https://classroom.google.com và gõ vào mã lớp nfw670 . Để được chấp nhận các bạn đăng kí qua form tại đây: http://bit.ly/UIT_BootCamp_2019_3 . Các bạn nhớ đăng nhập bằng email gm.uit.edu.vn

Một số lưu ý:

  1. Các bạn mang theo laptop và ổ cắm điện.
  2. Các bạn đã có thẻ ALGOBOOTCAMP - đeo thẻ trong thời gian học.
  3. Các bạn đã có áo ALGOBOOTCAMP - nhớ mặc trong thời gian học. Các bạn có thể mua áo ALGOBOOTCAMP (115K/áo) trong giờ giải lao.
  4. Sẽ có điểm danh
  5. Các bạn có thể theo dõi và làm bài tập online trên Wecode: https://khmt.uit.edu.vn/laptrinh/bootcamp2019/

Nếu có thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng!

[ALGO BOOTCAMP 2019]