[Thông báo] Danh sách đề tài Khoá luận Tốt nghiệp ngành CNTT Khoá 2016 (dự kiến)

on .

Sinh viên Khoá 2016 vui lòng cập nhật thông tin đề tài khoá luận tốt nghiệp:

- Danh sách đề tài KLTN tại đây.

- Sinh viên lòng chủ động liên hệ với các Thầy/Cô có trong danh sách đề tài hướng dẫn để được tư vấn và chọn đề tài phù hợp.

Trân trọng.