Danh sách các đội tuyển Chuyên, Siêu cúp và ICPC 2019

on .

1. Đội tuyển khối chuyên tin (3 thành viên):
17520584 - Nguyễn Thanh Huy
19520053 - Đoàn Anh Dũng 
19520110 - Nguyễn Minh Huy

2. Đội tuyển khối siêu cúp (5 thành viên):
17520015 - Nguyễn Hữu Phong
19520257 - Hứa Thanh Tân
19520109 - Nguyễn Minh Huy
18520123 - Trang Hoàng Nhựt
18520072 - Trần Đình Khang

3. 5 đội ICPC:
CDH
PHK (BakaCF)
THN
HKT
DTD (Duduti)

Danh sách được chọn theo kết quả các vòng thi ICPC online, vòng kiểm tra nội bộ (26/10) và quá trình luyện tập (UIT.AlgoIndex).