Kiểm định AUN ngoài nội bộ cấp ĐHQG-HCM cho ngành CNTT

on .

Ngày 12-13/12/2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hoạt động dánh giá cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với chương trình Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Trân trọng.