Công bố danh sách sinh viên phỏng vấn chương trình trao đổi với ĐH Saga

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin nhận được tất cả 23 hồ sơ tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2019. Trong đó  có 14 hồ sơ của sinh viên ngành Công nghệ thông tin và 9 hồ sơ của sinh viên ngành Khoa học dữ liệu. Qua vòng 1, Khoa đã chọn được 8 sinh viên bước vào Vòng 2 - Phỏng vấn theo các tiêu chí: điểm học tập, trình độ ngoại ngữ và có mục tiêu rõ ràng.

8 bạn sinh viên được phỏng vấn bao gồm:

Ngành CNTT (3 bạn):

Nguyễn Thành Luân                       17520721           

Nguyễn Đoàn Kiều Liên               18520298            

Huỳnh Văn Tín                             16521827           

 

Ngành CNTT CLC (3 bạn):

Hà Phan Diệu Phương                18521268           

Trần Bình Luật                             18521068           

Huỳnh Phan Minh Quang            18520140           

 

Ngành KHDL (2 bạn):

Nguyễn Thị Thắm                        18521384            

Nguyễn Ngân Linh                       18520989            


Thời gian phỏng vấn: 8h00 Thứ 4, ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Phòng E10.2 (Văn phòng khoa)

 

Trân trọng.