[UIT-SAGA Program] - Danh sách sinh viên Tham gia chương trình trao đổi với ĐH Saga

on .

Danh sách chính thức 4 sinh viên tham gia chương trình trao đổi với Đại học Saga.

1. Huỳnh Văn Tín - SV năm 4 ngành CNTT.
2. Nguyễn Thành Luân - SV năm 3 ngành CNTT.
3. Hà Phan Diệu Phương - SV năm 2 ngành CNTT chương trình CLC.
4. Nguyễn Đoàn Kiều Liên - SV năm 2 ngành CNTT.
 
Chúc mừng tất cả các bạn.
Trân trọng.