Các chủ đề về Học máy thống kê

on .

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật với thông tin cụ thể như sau:
  1. Thời gian: 10h00, 27/12/2019.
  2. Địa điểm: Phòng E10.3.
  3. Nội dung: Các chủ đề về Học máy thống kê.
  4. Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang.