[Thông báo] Sinh viên lớp CNTT 2016 đăng ký KLTN chính thức và nộp đề cương 01/2020

on .

Chào các bạn.

Các bạn vui lòng điền thông tin và nộp đề cương KLTN (nội dung trong 3 trang) vào form NÀY (có kèm mẫu đề cương).

Hạn chót: 10/01/2020.

Cảm ơn các bạn.

Trân trọng.