THƯ CHÚC TẾT

on .

Nhân dịp năm cũ kết thúc, năm mới đến, thay mặt Khoa KH-KTTT, tôi gửi lời
 
Cám ơn:
 
+ Các GV, CNV trong Khoa đã lao động nỗ lực vì sự thành công của Trường, Khoa và vì các em sinh viên. 
 
+ Các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã đóng góp tích cực các hoạt động của Trường, Khoa và quan trọng nhất đã cố gắng học tập để có kết quả tốt nhất có thể.
 
+ Các doanh nghiệp MEC, FPT, TMA, FUJINET, LOTUS APP, TPP, Dệt PHONG PHU, ITC... đã kề vai cùng chúng tôi trong sự nghiệp trồng người. 
 
và Kính chúc:
 
+ Các Giáo viên, Công nhân viên, Sinh viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh, Doanh nghiệp một năm mới: THÀNH CÔNG- AN HÒA.