[Thông báo] Về việc làm KLTN

on .

Hiện tại tất cả đề cương của các bạn đã được Khoa xét duyệt và sẽ trình cho phòng Đào tạo vào tuần sau. 

Các bạn sinh viên tiếp tục làm KLTN ở nhà theo sự hướng dẫn của Giảng viên.

Trân trọng.