[Thông báo] Thời gian nộp bản giấy đề cương KLTN

on .

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, Khoa dời ngày nôp bản giấy đề cương KLTN dự kiến tới ngày 02/03/2020.

Trân trọng.