Một số hình ảnh về seminar học thuật chủ đề "Phân tích thiết kế thực nghiệm" (lần 2) ngày 06/03/2020

on .

 

Cảm ơn quý Thầy/Cô đã đến tham dự.