Các chủ đề về Phân tích thiết kế thực nghiệm (lần 3)

on .

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật với thông tin cụ thể như sau:
  1. Thời gian: 10h00, 20/03/2020.
  2. Địa điểm: Phòng E10.3.
  3. Nội dung: Giới thiệu về Phân tích thiết kế thực nghiệm.
  4. Báo cáo viên: TS. Đỗ Trọng Hợp. 
Trân trọng.