Các chủ đề về Machine Learning (lần 1)

on .

Khoa KH&KTTT kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật với thông tin cụ thể như sau:
  1. Thời gian: 10h00, 25/03/2020.
  2. Địa điểm: Phòng E10.3.
  3. Nội dung: Độ đo khoảng cách trong Machine Learning.
  4. Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Trân trọng.