[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN - KH&KTTT

on .

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin xin thông báo về các suất học bổng Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2019-2020 của Khoa, nhằm tiếp thêm động lực cho các bạn sinh viên trong khoa trên con đường học tập.

*Số lượng: 03 suất.

*Đối tượng xét học bổng:
- Sinh viên khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin có hoàn cảnh khó khăn (có minh chứng).
- Tích cực tham gia trong các hoạt động.
- Đạt được thành tích cao trong học tập.

*Hạn chót đăng ký: Đến hết Thứ Hai, ngày 22/06/2020.

*Link đăng ký: https://forms.gle/7on9AsUTia419VK2A