V/v đẩy mạnh NCKH - SV 2020- cuộc thi đếm số xe

on .

Kính gửi các Thầy/Cô, các bạn sinh viên.
 
Trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020 sẽ có hoạt động chính ở cấp thành phố và ĐHQG đóng vai trò tham gia chủ chốt, đó là Hội thi Giải pháp ứng dụng TTNT HCM 2020 http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/
 
Trong đó cuộc thi Nhóm 1, AI Challenge, thiên về học thuật và hướng đến đối tượng là SV http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/huong-dan-nhom-1
 
Bài toán là đếm xe trong vùng xác đinh trước. 
 
image.png
 
Bài toán này lấy ý tưởng từ bài toán tương tự của NVIDIA AI City Challenge (https://www.aicitychallenge.org/)
 
Đây là dịp để SV của Trường học hỏi cách triển khai dự án thực tế, và nếu có giải thì khẳng định vị thế NCKH-SV của Trường.
 
Theo kế hoạch
(xem ở đây: https://docs.google.com/document/d/1yf9wvSVA_YaayN3IOGh2jwdUpwfKmuU7wu3PVyccHbg/edit) thì Trường sẽ tổ chức một số buổi seminar, hướng dẫn cho SV của UIT và mở rộng cho SV bên ngoài
 
Rất mong các Khoa hỗ trợ về mặt truyền thông để các bạn quan tâm có thể tham gia. Ngoài ra, các Thầy/Cô có thể đóng góp chuyên môn vào các buổi huấn luyện cũng có thể đề xuất luôn.
 
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lan toả đến các doanh nghiệp để họ có thể tham gia tài trợ - hoặc có thể tham gia seminar giới thiệu công nghệ.
 
Các SV tham gia sẽ đăng ký qua form tại đây: https://forms.gle/DK9NftoeB3DeyC3t7 - thông tin sẽ được chia sẻ cho các Khoa để cập nhật và theo dõi NCKH-SV của từng Khoa.