Quyết định Thành lập Hội đồng Bảo vệ Khoá luận Tốt nghiệp ngành CNTT khoá 2016

on .

Hội đồng bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành CNTT khoá 2016 diễn ra vào lúc 8h00, ngày 11/9/2020.

Chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng.