Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 02 năm học 2019 - 2020 lớp CNTT2016

on .

Hội đồng bảo vệ KLTN của Khoa KH&KTTT vào lúc 8h00 ngày 11 tháng 9 năm 2020 với thông tin như sau:
 
Hội đồng 1: Phòng E10.3
- Chủ tịch hội đồng: GVC. ThS. Mai Văn Cường,
- Thư ký: ThS. Võ Duy Nguyên,
- Uỷ viên: ThS. Nguyễn Tấn Cầm.
 
Hội đồng 2: Phòng E9.3
- Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân,
- Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư,
- Uỷ viên: ThS. Phan Thế Duy.
 
Hội đồng 3: Phòng E11.2
- Chủ tịch hội đồng: TS. Phạm Văn Hậu,
- Thư ký: ThS. Phạm Thế Sơn,
- Uỷ viên: TS. Đỗ Văn Hợp.
 
Hội đồng 4: Phòng E11.6
- Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh,
- Thư ký: ThS. Tạ Thu Thuỷ,
- Uỷ viên: ThS. Nguyễn Thanh Sơn.
 
Trân trọng.
Attachments:
Download this file (Hội-đồng-KLTN_Khoa-KH_KTTT.xls)Hội-đồng-KLTN_Khoa-KH_KTTT.xls[ ]26 kB