Sinh viên đăng ký môn Đồ án Chuẩn bị Tốt nghiệp

on .

Chào sinh viên Lớp 2 lớp Đồ án Chuẩn bị Tốt nghiệp (ĐACBTN) IE206.L11 và IE206.12,
 
Môn ĐACBTN sẽ được tiến hành như sau:
 
- Đầu tiên, sinh viên đăng ký làm ĐACBTN với một giảng viên của Khoa. Sinh viên vui lòng chọn 01 Thầy Cô để được hướng dẫn thực hiện đồ án. 
+ Khuyến khích những sinh viên có dự định làm Khoá luận Tốt nghiệp có hướng nghiên cứu/ứng dụng của Thầy Cô X thì nên chọn Thầy Cô X.
+ Đối với những sinh viên có dự định học các môn chuyên đề thay thế, sinh viên chọn những Thầy Cô có hướng phù hợp với mình hoặc những Thầy Cô có dạy những môn chuyên đề tốt nghiệp.
+ Tham khảo các hướng nghiên cứu/ứng dụng của các Thầy Cô: https://fit.uit.edu.vn/index.php/nckh/cac-nhom-nghien-c-u
+ Link đăng ký: https://forms.gle/nYYqL88bD8hHD9ZB6 . Lưu ý: trong trường hợp sinh viên đăng ký nhiều lần Khoa sẽ lấy lần cuối cùng.
 
- Sau đó, danh sách sinh viên đăng ký sẽ được chuyển đến với Thầy Cô mà sinh viên mong muốn được hướng dẫn. Thầy cô hướng dẫn sẽ trực tiếp giám sát và đánh giá các sinh viên đã đăng ký.
 
- Hạn đăng ký: 23h59', ngày 12/9/2020.
 
Trân trọng cảm ơn.