Một số hình ảnh buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp CNTT2016 ngày 11/09/2020

Các bạn sinh viên bảo vệ KLTN:

 

 

 

Thầy/Cô trong Hội đồng tặng hoa chúc mừng các bạn đã bảo vệ thành công:

 

 

Thầy/Cô trong Khoa và các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm:

 Toàn thể quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm:

Xin chúc mừng tất cả các bạn, chúc các bạn sau này sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống.

Trân trọng.