KẾT QUẢ XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH-SV THỰC HIỆN NĂM 2020 (ĐỢT 08/2020)

on .

Chúc mừng các bạn sinh viên sau đây đã có đề tài ĐẠT trong đợt XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH-SV THỰC HIỆN NĂM 2020:

- Nguyễn Văn Khoa (18520929).

- Trần Văn Quang (16521005).

- Bùi Thị Ngọc Mai (17520731).

Trân trọng.