Thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên sau đại học tháng 10 năm 2020

on .

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh xét vào tháng 10/2020.

Sinh viên, học viên vui lòng xem Quy định : https://sdh.uit.edu.vn/sites/default/files/202009/561-qd-dhcntt-09-9-2020scan.pdf

Các bạn Sinh viên, học viên nộp thông tin đăng ký trên link :   https://forms.gle/xJMzoF151facKuSPA

Thời hạn Sinh viên, học viên nộp đăng ký đến hết ngày : 10/10/2020.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.