Seminar "Công nghệ Web và Mobile – Xu hướng phát triển trong kỷ nguyên 4.0"

on .

  • Thời gian: 9h30, thứ 5 ngày 08/10/2020.
  • Địa điểm: Hội trường E, tầng 12, tòa nhà E, UIT.
  • Diễn giả: Mr. Vũ Lưu - Principal Front-end Developer tại Message Media.
  • Thành phần tham gia: Sinh viên Khoa KH&KTTT và sinh viên đến từ các Khoa khác.