HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

on .

Nhà tài trợ: Công Ty TMA

+ Số tiền mỗi SV được nhận; 2,000,000 vnđ.
+ Số suất học bổng: 5 học bổng.
+ Hạn chót nộp hồ sơ: 15.11.2020.
+ Điều kiện: học ngành KHDL(khóa 2019, 2018);  nơi sinh: Bình Định; Điểm trung bình: >7.5; Điểm rèn luyện: >75.
+ Hồ sơ gửi về là các các minh chứng đã scan, theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .