Một số hình ảnh buổi seminar về " Cuộc thi Khoa học dữ liệu" và học thuật chủ đề " CSDL chuỗi thời gian (lần 2)" ngày 12/11/2020

on .

Cảm ơn quý Thầy/Cô đã đến tham dự.