[Thông báo] Danh sách đề tài Khoá luận Tốt nghiệp ngành CNTT Khoá 2017 (dự kiến)

on .

Sinh viên lớp CNTT2017 vui lòng cập nhật thông tin đề tài khoá luận tốt nghiệp:

- Danh sách đề tài KLTN TẠI ĐÂY.

- Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với các Thầy/Cô có trong danh sách đề tài hướng dẫn để được tư vấn và chọn đề tài phù hợp.

- Sau khi liên hệ được GV hướng dẫn và chọn đề tài các bạn vui lòng điền thông tin và nộp đề cương KLTN (nội dung trong 3 trang) vào form NÀY .

Hạn chót nộp đề cương: 24/01/2020.

Trân trọng.