Thời gian hoạt động của phòng Không gian chia sẻ

on .

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo thời gian hoạt động của Phòng Không gian chia sẻ.

Phòng Không gian chia sẻ hoạt động vào các ngày thứ ba từ 10h45 - 15h00, thứ sáu từ 11h30 - 16h30.

Nếu các bạn đang có áp lực trước kì thi, chưa quen được với môi trường đại học… hay bất kỳ vấn đề gì khác về mặt tinh thần, hãy tìm đến phòng Không gian chia sẻ để được tư vấn vượt qua các khó khăn.

Thông tin chi tiết: https://bom.to/I2iobfNI

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nguồn: https://www.uit.edu.vn/thoi-gian-hoat-dong-cua-phong-khong-gian-chia-se