Thời gian hoạt động phòng Chăm sóc y tế

on .

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo thời gian hoạt động của Phòng Chăm sóc y tế.

Phòng Chăm sóc sức khỏe hoạt động vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Buổi sáng từ 8h-11h, buổi chiều từ 13h30-16h30.

Đến Phòng Chăm sóc y tế để được tư vấn về các vấn đề sức khỏe, trang bị cho bản thân một sức khỏe thật tốt, chiến đấu qua các môn học.

Thông tin chi tiết: https://bom.to/I2iobfNI

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin

Nguồn: https://www.uit.edu.vn/thoi-gian-hoat-dong-phong-cham-soc-y-te