Seminar học thuật chủ đề “Ứng dụng của đại số tuyến tính vào khoa học dữ liệu và máy học: phương pháp Phân Rã Giá Trị Kì Dị (Singular Value Decomposition - SVD) trong vấn đề giảm số chiều dữ liệu“

Cảm ơn quý Thầy/Cô đã đến tham dự.