[Infodation Vietnam] Khảo sát về việc tham gia khóa huấn luyện của sinh viên

on .

Infodation Academy hiện đang tổ chức các khóa học về Software Testing Foundation, ASP .NET Core.

Các bạn sinh viên vui lòng làm khảo sát về việc tham gia khóa huấn luyện cùng Infodation Academy tại:

https://bit.ly/3ox7X0s

Cảm ơn các bạn.