Danh sách sinh viên đăng ký thực tập online tại công ty MEC - Nhật Bản

on .

Khoa KH&KTTT xin công bố danh sách các bạn sinh viên đã đăng ký thực tập online tại công ty MEC - Nhật Bản.

Xem danh sách tại: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YOeyYHa238R5phvhGSkKvifxA4S6arXZ9aDFBQMTaz4/edit?fbclid=IwAR0yEflPMc5FC19sCfazluQ9t3oa6Kz-0gz_1jeEn3nj9dENg4F-OHhj-Rg#gid=0

Lịch trình phỏng vấn: công ty MEC sẽ liên hệ các bạn để phỏng vấn sau.

Chúc các bạn phỏng vấn thành công.