Danh sách sinh viên tham gia thực tập online tại công ty MEC - Nhật Bản

on .

Kết thúc vòng xét hồ sơ các bạn sinh viên với các tiêu chí về kỹ năng python và tiếng Nhật. Công ty MEC Nhật Bản đã chọn ra 10 bạn sinh viên tham gia chương trình thực tập online như sau:

  18521218 - Nguyễn Thị Hồng Nhung    18521262 - Lê Minh Phước 
  18521285 - Nguyễn Minh Quân   18521080 - Lê Tuyết Mai
  18520274 - Lê Thị Thu Hằng   18521106 - Nguyễn Lê Minh
  18520873 - Nguyễn Tuấn Kha   18521578 - Đỗ Minh Tú
  18520623 - Thái Vĩnh Đức   18521034 - Nguyễn Đức Huy Long


Chúc mừng tất cả các bạn.

Trân trọng.