DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH SV VÀ HVCH ĐƯỢC XÉT DUYỆT NĂM 2021 - ĐỢT 1

on .

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin trân trọng chúc mừng các nhóm sinh viên đã được chấp nhận đề tài NCKH-SV cấp trường, Đợt 1 - năm 2021 này.

    Xin được chúc mừng các nhóm sinh viên với các đề tài sau đây:

1. Đề tài: "THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH NHANH VẬN TỐC XE DÙNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG THÔNG MINH SỬ DỤNG HỌC SÂU VÀ BỘ LỌC KALMAN"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Trần Đăng Khoa

    GVHD: TS. Đỗ Trọng Hợp

2. Đề tài: "PHÁT HIỆN CÁC BIT LED TRÊN BẢNG LED CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC DỰA TRÊN ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN CỦA XE TỰ HÀNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH MẠNG YOLOV3"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Võ Hoàng Thông

    GVHD: TS. Đỗ Trọng Hợp

3. Đề tài: "NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI BÁO ĐIỆN TỬ CHO TIẾNG VIỆT"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Lê Trần Hoài Ân

    GVHD: CN. Tô Quốc Huy

4. Đề tài: "NGHIÊN CỨU TẠO SINH TỰ ĐỘNG CÂU HỎI CHO ĐỌC HIỂU TỰ ĐỘNG TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Vũ Nguyễn

    GVHD: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

 

5. Đề tài: "NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG HỎI ĐÁP ẢNH CHO TIẾNG VIỆT"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Trọng Ân

    GVHD: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

6. Đề tài: "THỰC NGHIỆM CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY CHO BÀI TOÁN CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Trần Quốc Khánh

    GVHD: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

7. Đề tài: "PHÂN TÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN KHÍA CẠNH CỦA BÌNH LUẬN VỀ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TRÊN TIẾNG VIỆT"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Phan Lực Lượng

    GVHD: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

8. Đề tài: "NGHIÊN CỨU NHẬN DIỆN ẢNH CHỮ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Hiếu Nghĩa

    GVHD: ThS.Nguyễn Văn Kiệt

9. Đề tài: "NHẬN DIỆN CHUỖI ĐỘC HẠI TRONG VĂN BẢN VỚI PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG THỰC THỂ VÀ HỎI ĐÁP"

    Chủ nhiệm đề tài: SV. Hoàng Gia Phú

    GVHD: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

10. Đề tài: "NHẬN DIỆN TÍNH XÂY DỰNG VÀ TÍNH ĐỘC HẠI CỦA BÌNH LUẬN TIẾNG VIỆT"

     Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thành Luân

     GVHD: TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân

11. Đề tài: "PHÁT HIỆN HÀNH VI BẠO LỰC TRONG VIDEO ĐƯỢC QUAY TỪ CAMERA AN NINH"

      Chủ nhiệm đề tài: SV. Võ Thành Trung Dũng

      GVHD: ThS. Võ Duy Nguyên

12. Đề tài: "PHÁT HIỆN BẢNG TRONG TÀI LIỆU DẠNG ẢNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU"

      Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Trọng Thuận

      GVHD: ThS. Võ Duy Nguyên

13. Đề tài: "PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRONG ẢNH Y KHOA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC KHÔNG GIÁM SÁT"

      Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thanh Tường Vi

      GVHD: ThS. Võ Duy Nguyên

14. Đề tài: "NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU VÀ HỌC CHUYỂN TIẾP CHO BÀI TOÁN NHẬN DIỆN BÌNH LUẬN BÌNH LUẬN XÚC PHẠM TRÊN MẠNG XÃ HỘI BẰNG TIẾNG VIỆT"

     Chủ nhiệm đề tài: SV. Lưu Đức Cảnh

     GVHD: CN. Lưu Thanh Sơn

15. Đề tài: "NHẬN DIỆN BÌNH LUẬN XÚC PHẠM CỦA NGƯỜI CHƠI TRÊN DIỄN ĐÀN GAME"

      Củ nhiệm đề tài: SV. Trần Trung Hiếu

      GVHD: CN. Lưu Thanh Sơn

16. Đề tài: "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỌC HIỂU TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP VỀ SỨC KHỎE"

      Chủ nhiệm đề tài: SV. Nguyễn Thị Hồng Nhung

      GVHD: CN. Huỳnh Văn Tín

17. Đề tài: "NHẬN DẠNG CHUỖI Ý KIẾN CHO PHÂN TÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN KHÍA CẠNH BÌNH LUẬN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TRÊN TIẾNG VIỆT"

     Chủ nhiệm đề tài: SV. Huỳnh Khải Siếu

     GVHD: CN. Nguyễn Đức Vũ

18. Đề tài: "RFID CHỦ ĐỘNG TRONG KỸ THUẬT CHỐNG GIẢ MẠO XÁC THỰC"

     Chủ nhiệm đề tài: HV. Nguyễn Văn Xuân

     GVHD: TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

19. Đề tài: "NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CÁC TRANG WEB LỪA ĐẢO SỬ DỤNG MẠNG SINH ĐỐI KHÁNG."

     Chủ nhiệm đề tài: HV. Trịnh Nguyên Bác

     GVHD: TS. Phạm Văn Hậu

Một lần nữa, xin chúc mừng 19 đề tài của các nhóm sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã được xét duyệt.