Thông báo xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ cho sinh viên năm 2021

on .

Kính gửi các SV

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi sinh vien Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021. 
Nội dung chi tiết: Như file đính kèm.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 27/9/2021
- Địa điểm: Phòng ĐTSĐH&KHCN - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

 

Attachments:
Download this file (3644 BGDĐT gia han nhan HS GTSV.pdf)3644 BGDDT[ ]256 kB
Download this file (45_2020_TT_BGDDT.pdf)45_2020_TT_BGDDT[ ]16828 kB
Download this file (CV 201 ĐHQG-KHCN_0001.pdf)CV 201[ ]6299 kB
Download this file (Thong tu 45.doc)THONG TU 45[ ]442 kB