[THÔNG BÁO] Bổ sung 2 chứng chỉ Tiếng Anh được công nhận

on .

Trường mới bổ sung thêm 2 chứng chỉ tiếng Anh được phép thi và công nhận (hình thức online) trong file đính kèm.