Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2021

on .

Kính chào quý Thầy/Cô, SV

Phòng ĐTĐH kính gửi quý Thầy/Cô: Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2021.

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 04 NĂM 2021

STT

Ngày

Công việc

1

24/11/2021 – 7/12/2021

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/6GdyprtCeXVhDtgF7

3

8/12/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

13/12/2021-24/12/2021

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

29/12/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 04 năm 2021

 Chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng.