Thống Kê Số Lượng Sinh Viên Thực Tập Tại Các Công Ty HK1, NH 2021-2022

on .

Thống kê số lượng sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin hiện đang thực tập tại các Công ty trong HK1, Năm học 2021-2022.

STT Tên Công Ty Số SV CNTT Thực tập Số SV KHDL Thực tập Số SV CLC Thực tập
1 Lotus Soft 6    
2 MEC (Matsusaka E.D.P Center Co.,Ltd)     10
3 Công ty KiteMetric   4  
4 Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp Minh Phú (Minh Phú Solutions) 3    
5

Công ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu (GSOFT)

  3  
6 Công ty Cổ phần Công nghệ GEEK UP 2    
7 Công ty DXC Technology Việt Nam 1 1  
8 Công ty Cổ phần CrossTech   2  
9 Công ty TNHH ELSA   2  
10 Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê   2  
11 Công ty TNHH Mona Media 2    
12 Công ty TNHH Cybozu Việt Nam     2
13 Công ty FPT Software 1    
14 Công ty TNHH Công nghệ Giải pháp Citynow 1    
15 Công ty Sunshine TECH 1    
16 Công ty cổ phần Fado Việt Nam   1  
17 Công ty Giải pháp Video truyền thông Vidbeyond 1    
18 Công ty cổ phần Be Group   1  
19 Công ty Vietsoftpro 1    
20 Phòng thí nghiệm Nghiên cứu AISIA   1  
21 Công ty TNHH Sáng tạo KIS Việt Nam     1
22 Công ty TNHH Money Forward Việt Nam     1
23 Công ty TNHH Tư nhân Liquid (QUOINE)     1
24 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sigma Việt Nam     1