VINH DANH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM SỐ CAO NHẤT - BẢO VỆ KLTN NGÀNH KHDL KHÓA 2018

on .

Tối Thứ Năm, ngày 13/01/2022, Buổi Lễ bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp đã diễn ra thành công với nhiều kết quả đáng mong đợi từ những đề tài xuất sắc của các nhóm sinh viên.
 
Và bên cạnh đó, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin xin được chúc mừng sinh viên đã xuất sắc nhận được điểm số cao nhất từ Hội đồng Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp vừa rồi.
 
Xin được chúc mừng nhóm sinh viên:
  • Nguyễn Thị Thanh Kim
  • Huỳnh Khải Siếu 
*Đề tài: Nhận Dạng Chuỗi Ý Kiến Cho Phân Tích Cảm Xúc Dựa Trên Khía Cạnh Bình Luận Điện Thoại Thông Minh Trên Tiếng Việt
 
*GVHD: ThS. Nguyễn Văn Kiệt, ThS. Nguyễn Đức Vũ
 
Với điểm số tổng kết là 9,7 cho đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình (Chưa tính điểm cộng của bài báo Hạng B theo quy định).
 
Trong quá trình thực hiện KLTN này, nhóm nghiên cứu với sự tham gia của Kim và Siếu đã có 02 bài báo được đăng tải tại hội nghị Hạng B. Bao gồm:
 
- SA2SL: From Aspect-Based Sentiment Analysis to Social Listening System for Business Intelligence tại Hội nghị KSEM-2021 (Hạng B) với Kim và Siếu là đồng tác giả.
 
- Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese tại Hội nghị PACLIC-2021 (Hạng B) với Kim là tác giả chính và Siếu là đồng tác giả.
 
Một lần nữa, xin chúc mừng nhóm Kim và Siếu cũng như là các bạn sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu và Công nghệ Thông tin, Khóa 2018, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã hoàn thành xuất sắc khoá luận tốt nghiệp của mình.