Nữ sinh tiêu biểu lĩnh vực Khoa học công nghệ 2022 của TW Đoàn

on .

Giới thiệu gương nữ sinh tiêu biểu lĩnh vực Khoa học công nghệ 2022

Kết quả giải thưởng vừa được Trung ương Đoàn công bố vào sáng nay ngày 02 tháng 11 năm 2022.

Năm nay UIT có gửi 04 hồ sơ tham dự giải thưởng. Trong đó có 01 kết quả đạt được danh hiệu Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ là bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung (18521218)_ Khoa KH&KTTT.

Khoa KH&KTTT gửi lời chúc mừng đến sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung.
 
 
Không có mô tả.